Menadžment

Od same ideje pa do njene krajnje realizacije…

Dom zdravlja „Vizim“ je porodična firma kojom, više od dve decenije, rukovodi porodični menadžment. Od same ideje pa do njene realizacije i onog što je Dom zdravlja „Vizim“ danas, zaslužna je porodica Dinić, što i predstavlja ključ uspeha ove porodične firme.

Jedinstveni spoj tradicionalnog i savremenog, iskustva i kreativnosti, su jedne od osnovnih vrednosti koje porodica Dinić primenjuje rukovodeći ovim složenim sistemom.

Osnova današnje konkurentnosti se ogleda u profesionalnim znanjima, zajedničkim ciljevima i pojedinačnim tendencijama da se kreativne ideje što pre realizuju.

Porodica Dinić

In memoriam
dr Zorica Dinić
Osnivač Doma zdravlja “Vizim”

dipl. ing. Vojislav Dinić
Direktor uprave za razvoj i upravljanje investicijama
dr Milan Dinić
Direktor Doma zdravlja “Vizim” Novi Beograd
dr Marija Dinić
Direktor Doma zdravlja “Vizim” Centar
dipl. ing. Marko Dinić
Direktor uprave za nemedicinske poslove