Opšta medicina

Interna medicina

Radiološka dijagnostika

Ginekologija

Stomatologija

Oftalmologija

Dermatovenerologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Pedijatrija

Otorinolaringologija

Reumatologija

Urologija

Laboratorijska dijagnostika

Psihologija

Neurologija

Psihijatrija

Medicina rada

Patronažna služba

Centar za ishranu

Centar za vene

Centar za estetiku

Kućno lečenje