Dodatne usluge

U Domu zdravlja „Vizim“, pored osnovnih zdravstvenih usluga , na raspolaganju su vam i dodatne usluge namenjene kako fizičkim, tako i pravnim licima.

Dom zdravlja “Vizim” je zdravstvena ustanova koja već godinama brine o zdravlju velikog broja zaposlenih iz velikih, srednjih i malih kompanija, domaćih i međunarodnih kao i institucija iz različitih delatnosti. Referenc lista koja broji više od 1.000 domaćih i inostranih kompanija dokaz je kvaliteta usluga koje naša ustanova pruža, kao i posvećenosti i profesionalnosti naših zaposlenih u cilju obezbeđenja vrhunske usluge.

Usluge koje pružamo su prilagođene potrebama naših korisnika , a sistematski pregledi, koji se u našoj ustanovi obavljaju, su u skladu sa standardima Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organisation) .