Cenovnik usluga centra za homeopatiju

Homeopatski pregled

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled homeopate

Cena: 2.500,00 dinara